Produkcja oraz innowacyjność Made in Italy

Pomiary oraz kontrola wymiarowa narzędziami pomiarowymi współrzędnymi (z dokładnością do 3 mikronów)

Rygorystyczna kontrola elementów współpracujących ze sobą oraz symulacja 3D montażu na etapie projektowania

Weryfikacja profilu ewolwenty (zębów), profilu śrubowego oraz profilu guzka zęba poprzez skanowanie zęba ewolwentometrem

Śledzenie mapowania profilu bocznego zęba oraz drgania promieniowego uzębienia przy użyciu ewolwentometra
Laboratorium metalograficzne do analizy materiałów, obróbki cieplnej oraz naniesionych materiałów na powierzchnie elementów
Hamownia zakładowa ze specjalną kontrolą spalania
Dział zajmujący się pokrywaniem powierzchni synchronizatorów powłoką węglową

Zaawansowany system określania cykli przetwarzania, począwszy od surowca aż do końcowego produktu i opakowania

Opracowywanie systemów narzędziowych przy współpracy z liderami branży (Gleason, Liebherr, Samputensili)

Projektowanie oraz unowocześnianie wszystkich narzędzi biorących udział w procesie produkcji (przetwarzanie, montaż, kontrola jakości oraz pakowanie)

  • CEI High Fidelity Spare Parts Production Made in Italy
  • CEI High Fidelity Spare Parts Production Made in Italy
  • CEI High Fidelity Spare Parts Production Made in Italy

Najnowocześniejsze technologie od ponad 45 lat!

Zastosowanie tych samych procesów produkcyjnych oraz kontroli stosowanych przez producentów oryginalnych zapewnia zachowanie przyjętych norm jakościowych.